pzu logo emeryt2015

alianz emeryt 2016

allianzlogo policja2016

Pomóż Oliwii

pom bartek

bartus baner

benjamin

warmia mazury 200

Ustawa dezubekizacyjna trafi do Strasburga

stra ikoBędzie pomoc prawna dla byłych funkcjonariuszy służących w jednostkach podległych Służbie Bezpieczeństwa, którzy zechcą zaskarżyć ustawę dezubekizacyjną. Taką wspólną akcję przygotowuje NSZZ Policjantów oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

– Opracujemy specjalny pakiet informacyjny wraz ze wzorami wniosków do sądów dla osób, które będą się odwoływać od decyzji zakładu emerytalnego obniżającej wysokość wypłacanego świadczenia. Rozmawiamy z prawnikami, którzy mają prowadzić taką pomoc prawną – wyjaśnił DGP Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Obniżkę wysokości emerytur, rent rodzinnych oraz z tytułu niezdolności do służby wprowadziła ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270). Zgodnie z nią ze zmniejszeniem świadczeń nawet do tysiąca złotych muszą się liczyć osoby, które między 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 r. pracowały w mundurowych i cywilnych formacjach podległych UB i SB. Ustawa wskazuje, że niższe świadczenia za okres służby będą otrzymywać osoby zatrudnione m.in. w urzędach paszportowych, w Biurze Ochrony Rządu, w ochronie Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu lub odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w SB. Obniżka wypłacanych świadczeń dotknie także kadrę naukowo-dydaktyczną oraz naukowo-techniczną oraz studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie. Obniżka będzie dotyczyć nie tylko rent i emerytur przysługujących byłym funkcjonariuszom, ale także rent rodzinnych wypłacanych dzieciom i wdowom. Przy czym takie restrykcje nie obejmą strażaków i milicjantów

Chociaż pierwsze obniżone świadczenia będą wypłacane od 1 października, już teraz do rzecznika praw obywatelskich trafiają skargi osób, które są oburzone obniżeniem do zera wysokości świadczenia za – według nomenklatury Instytutu Pamięci Narodowej „okresy służby na rzecz totalitarnego państwa”.

– Decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Możliwe jest skierowanie ustawy do oceny Trybunału Konstytucyjnego. Rozważamy także przyłączenie się do spraw konkretnych obywateli przed sądami – powiedział DGP Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.

Jednak związkowcy nie mają wątpliwości, że spór o wysokość wypłat dla byłych funkcjonariuszy SB nie zakończy się w Polsce.

– Skargi masowo będą trafiać do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Do systemu emerytalnego wprowadzono skandaliczny zapis, że za służbę należy się zerowa emerytura. Polski rząd musi się więc liczyć z tym, że będzie musiał zapłacić wysokie odszkodowania, bo w ten sposób przestępcy będą mieć wyższe emerytury niż borowcy – dodaje Andrzej Szary, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów

Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że takie sprawy mogą się ciągnąć latami.

– Przed wniesieniem skargi do trybunału muszą zostać wyczerpane krajowe środki odwoławcze – wyjaśnia prof. Jerzy Paśnik, konstytucjonalista. – A to w praktyce oznacza, że Sąd Najwyższy musi rozpatrzeć kasację w tej sprawie lub też musi być wydany wyrok przez Trybunał Konstytucyjny. A to dopiero początek. Samo oczekiwanie na sprawdzenie zasadności skargi przez strasburski trybunał trwa od dwóch do trzech lat – dodaje.

Autor: Bożena Wiktorowska

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl

 

Aktualności Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Serwis informacyjny oficjalnej strony Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, najświeższe wiadomości i wydarzenia. Zarząd Główny jest centralnym organem NSZZ Policjantów – organizacji z tradycjami sięgającymi początków odradzającej się państwowości polskiej i całego dwudziestolecia międzywojennego (1918 - 1939) oraz działań towarzyszących zrywowi solidarnościowemu 1980 - 1981...