alianz emeryt 2016

pzu logo emeryt2015

allianzlogo policja2016

warmia mazury 200

AP BEZUKOLO 1 2 ap 002

benjamin

bartus baner

pom bartek

Pomóż Oliwii

Na co idą pieniądze funkcjonariuszy?

kasa ikoW ostatnim okresie czasu polska Policja wskutek rożnych działań politycznych wydaje ogromne środki na zabezpieczenie różnego typu imprez, uroczystości, spotkań oraz manifestacji. W efekcie tego szeregowi policjanci nie mogą liczyć na wyższe uposażenia i dodatki do nich, które są średnio na poziomie około 13 % w stosunku do wynagrodzenia, a mogły by być na poziomie 50%.

I tak dla przykładu:

Jeżeli chodzi o ochronę   uroczystości na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie rekord padł 10 kwietnia 2017 r. Akcja policji kosztowała wówczas podatników 706,5 tys. zł. 10 czerwca postawiono w stan gotowości blisko 2 tys. policjantów. Jak w Komendzie Stołecznej Policji dowiedział się Fakt24, tylko szacunkowy koszt zabezpieczenia czerwcowych uroczystości to blisko pół miliona!

Mniejsze pieniądze, bo 408,7 tys. zł, wydano podczas derbów Łodzi (meczu lokalnych drużyn - przyp. red.) z października 2016 r. pomiędzy ŁKS i Widzewem! Tyle, że wtedy doszło do zadymy. W kierunku policjantów poleciały butelki, kamienie i puszki z piwem. Zatrzymano 30 osób. 

Każdy rozumie, że Policja ma takie obowiązki i będzie to robić profesjonalnie, jednak osoby, które rządzą w Polsce powinny zdać sobie sprawę, że w tym czasie policjanci mogliby patrolować ulice miast i wsi dbając o bezpieczeństwo Polaków. Pieniądze będące w dyspozycji polskiej Policji to środki publiczne nas wszystkich i powinny być racjonalnie wydawane, w tym również w celu poprawy statusu materialnego policjantek i policjantów, który w porównaniu z sytuacją funkcjonariuszy wielu krajów europejskich jest nie do pozazdroszczenia - brak chętnych do służby w Policji.

Związek Zawodowy  Policjantów od szeregu lat postuluje o urealnienie budżetu Policji i przyjęcie zasady jaka funkcjonuje w MON (2% PKB), jednak nie ma woli politycznej aby to uczynić, a przyznane niedostateczne środki w budżecie Państwa na funkcjonowanie Policji są przeznaczane na przedsięwzięcia, które odciągają Policję od podstawowych zadań i powodują uzasadnioną frustrację w środowisku zawodowym oraz ataki z różnych stron sceny politycznej.

Biuro Prasowe ZW NSZZ P woj. wlkp.

Źródło: http://www.nszzpwlkp.pl

Aktualności Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Serwis informacyjny oficjalnej strony Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, najświeższe wiadomości i wydarzenia. Zarząd Główny jest centralnym organem NSZZ Policjantów – organizacji z tradycjami sięgającymi początków odradzającej się państwowości polskiej i całego dwudziestolecia międzywojennego (1918 - 1939) oraz działań towarzyszących zrywowi solidarnościowemu 1980 - 1981...