pzu logo emeryt2015

alianz emeryt 2016

allianzlogo policja2016

Pomóż Oliwii

pom bartek

bartus baner

benjamin

warmia mazury 200

Garnizon warmińsko-mazurski będzie miał 57. starszych dzielnicowych

dzielnicowyOd 1 marca w Policji pojawią się starsi dzielnicowi. Komendant Główny Policji wprowadza w życie decyzję MSWiA o utworzeniu w Policji dodatkowego stanowiska pn. „starszy dzielnicowy”. Stosowne rozporządzenia weszły w życie w ubiegłym miesiącu. Wynika z nich, że nowoutworzony etat otrzyma co piąty dzielnicowy. W Polsce jest ich aktualnie około 8 tys. a w garnizonie warmińsko-mazurskim – 285.  

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie zadecydował, że w ramach naszej struktury powstanie 57 takich stanowisk. Na realizację tego polecenia komendanci miejscy i powiatowi dostali czas do 1 marca. Typowanie kandydatów odbędzie się w uzgodnieniu z właściwymi Zarządami Terenowymi NSZZ Policjantów.

Zastanawiając się, kto z dzielnicowych od marca stanie się starszym dzielnicowym, komendanci powiatowi i miejscy wezmą pod uwagę wytyczne Komendanta Wojewódzkiego. Wynika z nich, że oprócz wymogów formalnych, o awansie na wyższe stanowisko zadecydują takie kryteria, jak m.in.: poziom posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego, stopień zaangażowania w realizację zadań służbowych, staż służby na stanowisku dzielnicowego, wykazywana inicjatywa, samodzielność oraz kreatywność, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych (w tym wyniki uzyskiwane podczas eliminacji do turnieju wiedzy zawodowej „dzielnicowy Roku”), jak również ukończenie kursu specjalistycznego dla dzielnicowych.

Komendantowi Wojewódzkiemu zależy, ażeby przy podejmowaniu decyzji personalnych podlegli mu komendanci pamiętali, że do zadań starszego dzielnicowego należeć będzie m.in. zastępowanie kierownika dzielnicowych podczas jego nieobecności, a także udzielanie pomocy dzielnicowym o mniejszym doświadczeniu zawodowym w wykonywaniu zadań o znacznym stopniu złożoności.

Mianowanie dzielnicowego na starszego dzielnicowego oznaczać będzie awans z grupy czwartej na piątą i pociągnie za sobą konsekwencje finansowe. Tak zwany mnożnik, czyli wielokrotność kwoty bazowej (1523,29 zł), na grupie czwartej wynosi 1,45, a na piątej – 1,55. Oznacza to, że na wzroście mnożnika starszy dzielnicowy zyska 152 zł. Jednak o tym, jak ten zysk wyglądać będzie w ogólnym rozrachunku przesądzi indywidualny staż służby. Jest on bowiem pochodną podstawy uposażenia zasadniczego na każdym stanowisku policyjnym.    

Sławomir Koniuszy

Aktualności Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Serwis informacyjny oficjalnej strony Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, najświeższe wiadomości i wydarzenia. Zarząd Główny jest centralnym organem NSZZ Policjantów – organizacji z tradycjami sięgającymi początków odradzającej się państwowości polskiej i całego dwudziestolecia międzywojennego (1918 - 1939) oraz działań towarzyszących zrywowi solidarnościowemu 1980 - 1981...