pzu logo emeryt2015

alianz emeryt 2016

allianzlogo policja2016

Pomóż Oliwii

pom bartek

bartus baner

benjamin

warmia mazury 200

Opinia ZG NSZZ P do rozporządzenia MSWiA dotyczącego podwyżki

opinia ikoPrzewodniczący ZG NSZZ Policjantów chcąc mieć całkowitą pewność, że uzgodnienia w sprawie tegorocznej podwyżki będą zrealizowane w całości, skierował do ministra Błaszczaka opinię w sprawie projektu rozporządzenia.

Poniższa opinia do rozporządzenia płacowego jest wprawdzie pozytywna, zwraca jednak uwagę, że samo uzasadnienie mogłoby być bardziej precyzyjne. Zdaniem przewodniczącego „nie w pełni odzwierciedla ono treść uzgodnień przyjętych przez wszystkie zainteresowane strony – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji oraz NSZZ Policjantów.”
W sentencji swojej opinii przewodniczący podkreśla konieczność wydania przez Komendanta Głównego Policji poleceń gwarantujących pełną realizację przyjętych w tej sprawie uzgodnień.
Poniżej publikujemy treść opinii do projektu nowelizacji rozporządzenia płacowego skierowanej do MSWiA w imieniu ZG NSZZ Policjantów.

Zespół Prasowy ZG

Aktualności Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Serwis informacyjny oficjalnej strony Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, najświeższe wiadomości i wydarzenia. Zarząd Główny jest centralnym organem NSZZ Policjantów – organizacji z tradycjami sięgającymi początków odradzającej się państwowości polskiej i całego dwudziestolecia międzywojennego (1918 - 1939) oraz działań towarzyszących zrywowi solidarnościowemu 1980 - 1981...